Asiakaskokemuksen ja henkilöstökokemuksen suhde

Tämä lähes tunnin koulutus sisältää viisi jaksoa. Jaksoissa käydään läpi lähtökohtia asiakaskokemuksen ja henkilöstökokemuksen suhteesta. Lisäksi avataan erikseen molempia osa-alueita. Tämän jälkeen pureudutaan tarkemmin asiakaskokemuksen ja henkilöstökokemuksen väliseen suhteeseen. Lopuksi katsotaan miten näitä molempia kannattaisi mitata.